Nasz profil na Facebooku
AG LOGO
GRZEJNIKI DEKORACYJNE PIONOWE KOMEX OD 886 Z?
GRZEJNIK VICTORIA PROMOCJA 
STAWIAMY NA JAKO??
 
Pi?kny grzejnik dekoracyjny
w stali nierdzewnej
Grzejnik Wulcan 
 
Dekoracyjne
Wulkan
Victoria
?azienkowe
STRONA G?ÓWNA arrow Wulkan
Grzejniki Wulkan

Grzejniki Wulkan Monkiewicz w stali nierdzewnej

Grzejniki Wulkan, to grzejniki o budowie modu?owej, tzn. mo?na z nich skomponowa? grzejnik o dowolnej szeroko?ci montuj?c odpowiedni? ilo?? elementów. Mog? tak?e by? u?ywane jako typowe grzejniki ?azienkowe lub te?, dzi?ki swojemu estetycznemu wygl?dowi ogrzewa? wn?trza pokojów mieszkalnych.

Grzejniki Wulkan - budowa

grzejniki ?azienkowe - grzejniki Wulkan - KomexGrzejniki Wulkan posiadaj? szerok? gam? opcji - stalowe rury sk?adaj?ce si? na grzejniki Wulkan mog? mie? wysoko?? 600, 900, 1100, 1500, 2000 lub 2500 mm i szeroko?? 285, 360, 435, 510, 585, 660, 735, 810, 885, 960, 1035 lub 1100 mm. G??boko?? grzejnika (czyli odleg?o?? od powierzchni, na której zosta?y zamontowane) wynosi 105 mm. Grzejniki we wszystkich wymienionych wy?ej wymiarach wyst?puj? równie? w wersji dwurz?dowej, która pozwala na podwojenie mocy cieplnej. G??boko?? grzejników w tej wersji wynosi 150 mm.

Grzejniki Wulkan zbudowane s?
z dwu?ciennych rur stalowych, po??czonych kolektorami. Dodatkow? zalet? wyj?tkowej konstrukcji grzejników WULKAN jest wykorzystanie zasady konwekcji, co w znaczny sposób podwy?sza ich moc ciepln?. Standardowe ci?nienie robocze wynosi 6 barów, ale wszystkie nasze grzejniki przechodz? próby szczelno?ci przy 16 barach.

Wulkan Monkiewicz Grzejniki Wulkan s? zabezpieczone antykorozyjnie, a nast?pnie pokryte farb? przy zastosowaniu nowoczesnej technologii malowania proszkowego. Najcz??ciej stosowanym kolorem jest kolor bia?y RAL 9010. Pozosta?e tonacje kolorystyczne prezentujemy w galerii.

Grzejniki Wulkan dostarczane s? ??cznie z zestawem do mocowania, który pokryty jest farb? proszkow? w tym samym kolorze co grzejnik. Dodatkowo oferujemy wsporniki, które pozwalaj? na ustawienie grzejnika jako ?cianki dzia?owej. Oprócz uchwytów ?ciennych oferujemy tak?e wsporniki, które umo?liwiaj? monta? grzejników na pod?odze.

Wulkan Monkiewicz Grzejniki ruruowy Wulkan spe?niaj? najwy?sze wymagania higieniczne i estetyczne. Proste kszta?ty i g?adkie powierzchnie pozwalaj? na ?atwe utrzymanie ich w czysto?ci. Za?lepki mo?na ?atwo zdj??, co pozwala na oczyszczenie rurek od wewn?trz. Uchwyty do mocowania grzejników s? równie? ?atwo dost?pne i proste do czyszczenia.

Grzejnik Vulcan bia?y
 
 
 
 
 
 Firma AG FHU zach?ca Pa?stwa do sk?adania zapyta? ofertowych na grzejniki dekoracyjne i panelowe firmy Monkiewicz - wyceny robimy w ci?gu 24 godzin adres: 
 GWARANTUJEMY NISKIE CENY I FACHOW? OBS?UG?
 
 
 

 

 

KONTAKT

AG FHU

SYSTEMY-GRZEWCZE

ADRESY SALONÓW :

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 24/26 pawilon 211

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 397 43 92

(+22) 891 12 11

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 693 885 553

(+48) 667 289 690

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

ZAPYTANIA OFERTOWE

sklep@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA ARCHITEKTÓW

l.sosnowski@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA INSTALATORÓW

m.swierczynski@artykulygrzewcze.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

NAJWI?KSZA EKSPOZYCJA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH !!!

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy serdecznie do naszych salonów sprzeda?y, mieszcz?cych si? w Warszawie oraz Katowicach

Oferujemy profesjonalne doradztwo i indywidualny dobór urz?dze? , z których du?? cz??? maj? Pa?stwa okazj? obejrze? na przygotowanej przez nas ekspozycji.

Do Pa?stwa wgl?du udost?pnili?my ponad 500 grzejników od ?azienkowych po dekoracyjne , najlepszych europejskich marek. Dok?adamy równie? wszelkich stara? aby kolekcj? t? sukcesywnie poszerza? o interesuj?ce pa?stwa modele .

Zapraszamy serdecznie

Zespó? firmy AG