Nasz profil na Facebooku
AG LOGO
 
IMMERGAS
zeus Superior 26KW 
ZEUS VICTRIX SUPERIOR 26kW
Z WBUDOWANYM ZAS.54L INOX
Kot?y kondensacyne
ZEUS VICTRIX SUPERIOR 26 kW PROMOCJA!!!
Victrix 24 KW X
Victrix 24 KW PLUS 80
Victrix 24 KW PLUS 120
Victrix 24 KW PLUS 200
Victrix 24 KW ECO PLUS 100,160
Victrix Superior 24 KW
Victrix Superior 32 KW X
Victrix Superior 32KW PLUS 80,120,200
Zeus Victrix 20
Zeus Victrix 27
Hercules Condensing 20
Hercules Condensing 27
Kot?y przep?ywowe
Kot?y z zasobnikiem
Avio 24 kW
Zeus 24kW/ 28kW
Eolo Superior 24KW Plus
Hercules 24kW/ 27kW
Hercules Mini 27
STRONA G?ÓWNA arrow ZEUS VICTRIX SUPERIOR 26 kW PROMOCJA!!!
Zeus Victrix Superior 26 KW-Kondensacyjny w wbudowanym zasobnikiem 54L INOX

Kocio? kondensacyny Victrix Superior KWModel-ZEUS VICTRIX SUPERIOR 26 KW

Cena zestawu :

Zadzwo? i zapytaj konsultanta
(+22) 397 43 92 , (+22) 891 12 11

Moc-4,7 ÷ 25,8 kW (21,0 kW dla c.o.)

Komora spalania-zamkni?ta

Typ-dwufunkcyjny  

Produkcja c.w.u.-Wbudowany zasobnik INOX

Pojemno?? zasobnika-54L.

Wydatek c.w.u.-16,0 L/min


   

Automatyka do kot?a Zeus Victrix Superior 26KWZeus Victrix Superior kW stworzony zosta? z my?l? o u?ytkownikach, których zapotrzebowanie na ciep?? wod? jest wi?ksze, np.: ze wzgl?du na du?? ilo?? punktów jej poboru lub wi?ksz? liczb? mieszka?ców. Komfort ciep?ej wody u?ytkowej zapewnia wbudowany zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej INOX o pojemno?ci 54 litrów.

Po??czenie nowoczesnego wzornictwa oraz ergonomii i funkcjonalno?ci sprawia, ?e obs?uga nowego panelu steruj?cego kot?a jest maksymalnie uproszczona, a praca samego urz?dzenia przyjazna u?ytkownikowi. Elementem informuj?cym o trybie pracy kot?a oraz zmianach parametrów jego pracy jest du?y, estetyczny wbudowany wy?wietlacz LCD.

Wymiennik InoxKot?y Victrix Zeus Superior kW wyposa?ono w specjalnie zaprojektowany wymiennik pierwotny zintegrowany z modu?em kondensacyjnym, o przekroju rur zapobiegaj?cemu odk?adaniu si? kamienia kot?owego. Do jego wykonania u?yto sali kwasoodpornej INOX.  Zastosowane materia?y oraz jako?? wykonania znacz?co zwi?kszaj? ?ywotno?? ca?ego urz?dzenia.


Technologia kondensacyjna po??czona z precyzyjn? regulacj? sk?adu mieszanki powietrze-gaz powoduje, ?e emisja szkodliwych substancji jest du?o ni?sza od wymaganych w rygorystycznych europejskich normach.  Dok?adne spalanie oraz wykorzystanie ciep?a zawartego w parze wodnej zawartej w spalinach daje wymierne oszcz?dno?ci w zu?yciu gazu.
 

 Wymiary kot?a Zeus Victrix Superior 26KW

KONTAKT

AG FHU

SYSTEMY-GRZEWCZE

ADRESY SALONÓW :

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 24/26 pawilon 211

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 397 43 92

(+22) 891 12 11

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 693 885 553

(+48) 667 289 690

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

ZAPYTANIA OFERTOWE

sklep@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA ARCHITEKTÓW

l.sosnowski@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA INSTALATORÓW

m.swierczynski@artykulygrzewcze.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

NAJWI?KSZA EKSPOZYCJA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH !!!

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy serdecznie do naszych salonów sprzeda?y, mieszcz?cych si? w Warszawie oraz Katowicach

Oferujemy profesjonalne doradztwo i indywidualny dobór urz?dze? , z których du?? cz??? maj? Pa?stwa okazj? obejrze? na przygotowanej przez nas ekspozycji.

Do Pa?stwa wgl?du udost?pnili?my ponad 500 grzejników od ?azienkowych po dekoracyjne , najlepszych europejskich marek. Dok?adamy równie? wszelkich stara? aby kolekcj? t? sukcesywnie poszerza? o interesuj?ce pa?stwa modele .

Zapraszamy serdecznie

Zespó? firmy AG