Nasz profil na Facebooku
AG LOGO
Zestaw dla 2 - 4 osób
Zestaw 2SP-250
Zestaw 2SLP-250
Zestaw 2TP-250
Zestaw 2TLP-250
Zestaw 2KSR10/250
Zestaw dla 3 - 5 osób
Zestaw 3SP-300
Zestaw 3SLP-300
Zestaw 3TP-300
Zestaw 3TLP-300
Zestaw 3KSR10/300
Zestaw dla 4 - 6 osób
Zestaw 4SP-400
Zestaw 4SLP-400
Zestaw 4TP-400
Zestaw 4TLP-400
Zestaw 4KSR10/400
Zestaw dla 5 - 8 osób
Zestaw 5SP-500
Zestaw 5SLP-500
Zestaw 5TP-500
Zestaw 5TLP-500
Zestaw 5KSR10/500
STRONA G?ÓWNA arrow PRODUKTY arrow Kolektory s?oneczne arrow Hewalex
HEWALEX
Hewalex kolektory s?oneczne
 Kolektory s?oneczne firmy Hewalex
Zakres dzia?alno?ci firmy HEWALEX okre?la misja:

"Dostarczamy najwy?szej jako?ci produkty wykorzystuj?ce mo?liwo?ci odnawialnej energii oparte o najnowsze rozwi?zania my?li technologicznej."
 
Firma Hewalex produkcj? kolektorów s?onecznych zajmujemy si? od 1992 roku.Korzystaj?c z wieloletniego do?wiadczenia naszym klientom proponujemy doradztwo techniczne zwi?zane z budow? instancji, w których zastosowano kolektory s?oneczne.
 
Kolektory s?oneczne firmy Hewalex z powodzeniem znajduj? zastosowanie zarówno w ma?ych instalacjach przeznaczonych dla budynków jednorodzinnych, jak równie? w du?ych instalacjach przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego i obiektów u?yteczno?ci publicznej, np. spó?dzielnie mieszkaniowe, domy opieki, obiekty sportowe, hotele itp.
 
Wi?cej informacji o kolektorach firmy Hewalex:
 
OFERTA ZESTAWÓW SOLARNYCH FIRMY HEWALEX:
W sk?ad zestawów wchodz? wszystkie niezb?dne materia?y do budowy instalacji s?onecznej oprócz systemu mocowania kolektorów, który dobierany jest do indywidualnych warunków (uchwyt uniwersalny, korekcyjny, okucie budowlane, konstrukcja uniwersalna).
 
Obja?nienie oznacze? przy nazwach kolektorów s?onecznych:
  • S - absorber pokryty czarnym chromem, zgrzewany ultrad?wi?kowo
  • T - absorber pokryty warstw? TiNOX® classic, zgrzewany ultrad?wi?kowo
  • P - szyba ze szk?a walcowanego o najwy?szej klasie jako?ci U1
  • L - lakierowana obudowa
DLACZEGO KOLEKTORY HEWALEX?
  • D?u?szy okres gwarancyjny ni? u innych producentów
  • Niewygórowana cena w stosunku do wysokiej jako?ci produktu
  • Produkcja absorbera wed?ug nowoczesnej technologii zgrzewania ultradzwi?kowego
  • Nowatorskie rozwi?zanie chronione wzorem u?ytkowym
KONTAKT

AG FHU

SYSTEMY-GRZEWCZE

ADRESY SALONÓW :

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 24/26 pawilon 211

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 397 43 92

(+22) 891 12 11

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 693 885 553

(+48) 667 289 690

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

ZAPYTANIA OFERTOWE

sklep@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA ARCHITEKTÓW

l.sosnowski@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA INSTALATORÓW

m.swierczynski@artykulygrzewcze.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

NAJWI?KSZA EKSPOZYCJA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH !!!

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy serdecznie do naszych salonów sprzeda?y, mieszcz?cych si? w Warszawie oraz Katowicach

Oferujemy profesjonalne doradztwo i indywidualny dobór urz?dze? , z których du?? cz??? maj? Pa?stwa okazj? obejrze? na przygotowanej przez nas ekspozycji.

Do Pa?stwa wgl?du udost?pnili?my ponad 500 grzejników od ?azienkowych po dekoracyjne , najlepszych europejskich marek. Dok?adamy równie? wszelkich stara? aby kolekcj? t? sukcesywnie poszerza? o interesuj?ce pa?stwa modele .

Zapraszamy serdecznie

Zespó? firmy AG