Nasz profil na Facebooku
AG LOGO
OFERTA SPECJALNA:
 
AG FHU Dystrybutor w Polsce
zapraszamy do wspó?pracy

Brem Radiators

Brem Towel Warmers :
   
Grzejniki do Twojej ?azienki
Brem_grzejniki_lazienkowe 
Brem_cennik_katalog 
 brem_cross_horizontal_grzejnik
Brem Radiators :
 
BREM - dekoracyjne grzejniki pokojowe
 
Brem_grzejniki_pokojowe 
Brem_grzejniki_pokojowe_pionowe 
brem_platt_grzejnik_dekoracyjny_pionowy
 
Brem Art Design :
 
BREM ART- grzejniki
Designerskie
 
Brem Art grzejniki designerskie
Brem Design rADIATORS 
brem_ruzione_art_design 
 
Kolekcja Cinier
 
KOLEKCJA CINIER
GRZEJ?CE P?ASKORZE?BY
radiators_cinier
EKSKLUZYWNE GRZEJNIKI
POKOJOWE - ?AZIENKOWE
 
Brem Kolory
 
BREM PALETA DOST?PNYCH
WYKO?CZE? 
brem_paleta_wykonczen 
DOP?ATA OD 15 DO 35%
 
STRONA G?ÓWNA arrow PRODUKTY arrow Grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne arrow Brem Radiators
Brem Radiators
Grzejniki Brem
 
BREM - NAJLEPSI W?OSCY PROJEKTANCI 
 
Specjalizuj?c si? w projektowaniu oraz produkcji grzejników, BREM zajmuje jedn? z czo?owych pozycji na rynku dzi?ki najwy?szej jako?ci swoich produktów, ich dopracowaniu, elegancji, wyszukanemu wzornictwu, które doskonale pasuj? do architektonicznych za?o?e?.

Grzejniki Brem to nie tylko urz?dzenie, które ogrzewa pomieszczenie, ale tak?e element wystroju wn?trza, daj?cy mo?liwo?? tworzenia i dzielenia przestrzeni dzi?ki wielu dost?pnym rozmiarom, modelom robionym na zamówienie oraz mo?liwo?ciom wyboru produktu, który spe?nia specyficzne wymagania pomieszczenia i tych, którzy w nim przebywaj?.

BREM oferuje zakres 80-ciu b?yszcz?cych, satynowych i metalicznych kolorów. Dla niektórych modeli jest tak?e mo?liwe eleganckie chromowe wyko?czenie.

Specjalne grzejniki produkowane s? do ?azienek: nie tylko susz? r?czniki i ubrania, ale równie? ogrzewaj? pomieszczenie.

Grzejniki BREM s? zaprojektowane w taki sposób, by spe?nia?y funkcjonalne i estetyczne wymagania architektów : mo?na je dopasowa? do ka?dej przestrzeni wybieraj?c najbardziej odpowiedni rozmiar.

Jedn? z du?ych zalet firmy, jest mo?liwo?? produkowania wielu modeli w ka?dym rozmiarze, w niektórych przypadkach zmieniaj?c nawet oryginalny kszta?t grzejnika, gwarantuj?c przy tym wysok? jako?? u?ytych materia?ów oraz technik ??czenia i spawania, nie wspominaj?c o doskona?ym wyko?czeniu powierzchni. 
 
BREM GRZEJNIKI ?AZIENKOWE :
 
    BREM ALCOVA           BREM AYRON          BREM CROSS POZIOMY
Brem Alcova Brem Ayron Brem_Cross_grzejnik_lazienkowy_poziomy
    BREM CROSS        BREM CROSS CHROM         BREM DIVO
 Brem_Cross_Pionowy_grzejnik_lazienkowy Brem_Cross_grzejnik_lazienkowy_poziomy_chrom Brem_Divo_waski_grzejnik_lazienkowy
       BREM DROP               BREM EGA                    BREM EYE
  Brem_DropBrem_EgaBrem_Eye_grzejnik_design
    BREM LATATH              BREM KORE           BREM PLATT COLOR
 Brem_Lamath_grzejnik grzejnik_Brem_Korebrem_platt_color_grzejnik_lazienkowy
    BREM VINCI                 BREM QUAR           BREM PLATT INOX
brem_vinci_grzejnik_design brem_quar brem_platt_inox_grzejnik_z_plaska_plyta
 
BREM GRZEJNIKI DEKORACYJNE POKOJOWE :
 
  BREM PROLUX SH       BREM N-PROLUX        BREM SP-PLATT
brem_prolux_grzejnik_pionowy brem_n_proluxbrem_sp_platt
BREM FORM DUNE    BREM FORM ONDULATO      BREM GRATA
brem_form_dune brem_form_ondulato brem_grata
     BREM LAME                 BREM EGON                BREM WIND
brem_lame_grzejnik brem_egon_grzejnik_pionowy brem_wind_grzejnik_kolumnowy
 
 
 
 
 
 
 

 JESTE?MY PARTNEREM HANDLOWYM FIRMY BREM W POLSCE

  zapraszamy do wspó?pracy biura projektowe i salony ?azienkowe

Dzi?ki zebranemu do?wiadczeniu zapewniamy fachowe doradztwo , pomoc w odpowiednim doborze grzejników ,niezb?dnego osprz?tu ( zawory, zawieszenia, wk?adki zaworowe, g?owice termostatyczne itp ...).

Towar jest nowy a na wszystkie zakupione u nas produkty wystawiamy F-VAT.

  • Pomo?emy we w?a?ciwym doborze urz?dze?
  • Dokonamy bezp?atnej wyceny
  • Dowieziemy towar
  • Zamontujemy
Zapraszamy do sk?adania zamówie? :

email:  
 
telefon: 022-397-43-92 lub 693-885-553

fax:022-397-43-93
 
 
KONTAKT

AG FHU

SYSTEMY-GRZEWCZE

ADRESY SALONÓW :

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 24/26 pawilon 211

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 397 43 92

(+22) 891 12 11

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 693 885 553

(+48) 667 289 690

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

ZAPYTANIA OFERTOWE

sklep@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA ARCHITEKTÓW

l.sosnowski@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA INSTALATORÓW

m.swierczynski@artykulygrzewcze.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

NAJWI?KSZA EKSPOZYCJA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH !!!

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy serdecznie do naszych salonów sprzeda?y, mieszcz?cych si? w Warszawie oraz Katowicach

Oferujemy profesjonalne doradztwo i indywidualny dobór urz?dze? , z których du?? cz??? maj? Pa?stwa okazj? obejrze? na przygotowanej przez nas ekspozycji.

Do Pa?stwa wgl?du udost?pnili?my ponad 500 grzejników od ?azienkowych po dekoracyjne , najlepszych europejskich marek. Dok?adamy równie? wszelkich stara? aby kolekcj? t? sukcesywnie poszerza? o interesuj?ce pa?stwa modele .

Zapraszamy serdecznie

Zespó? firmy AG