Nasz profil na Facebooku
AG LOGO
Radox Katalog 2013
 
 radox_producent_grzejniki_dekoracyjnych
 
RADOX GRZEJNIKI OZDOBNE
grzejniki_dekoracyjne_dostepne_od_reki 
 
RADOX COMBI "OD R?KI"
grzejniki-dostepne-od-reki
Tylko Teraz Od 1999.00 PLN
 
RADOX SERPENTINE
radox-serpentine-snake-serpente-dostepne-od-reki 
 
RADOX PIGGY X/XL
5 KOLORÓW W CENIE !!!
 
RADOX NOVA- SHEER
Grzejniki Dekoracyjne Z P?ask? P?yt? + Reling - HIT !!!
grzejniki-z-plaska-plyta-dostepene-od-reki
 Tylko Teraz Od 1308.00 PLN
 
RADOX GRZEJNIKI DRABINKOWE "OD R?KI"
grzejniki-lazienkowe-dostepne-od-reki
Cena od 399.00 PLN 
RADOX PIGGY
grzejniki-dekoracyjne-radox-piggy 
5 KOLORÓW W CENIE !!!
 
RADOX SMART-U
RADOX-SMART-U 
 TYLKO TERAZ OD 1482,00 PLN
STRONA G?紟NA arrow PRODUKTY arrow Grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne arrow Radox Design
Radox Design
grzejnik_grzejniki_radox_radiators

 

RADOX produkowa? grzejniki pod zlecenie dla wiod?cych producentów na rynku grzewczym ju? od 1986 roku.  Grzejniki wyprodukowane przez fabryki Radoxa trafia?y na rynek ca?ej Europy, ciesz?c si? wielkim uznaniem ze wzgl?du na najwy?sz? jako??. Skala dzia?alno?ci firmy osi?ga?a coraz wi?ksz? skal? ,a eksport wynosi? 16 000 sztuk grzejników miesi?cznie ,na jeden kraj,zapewniaj?c firmie sukces komercyjny.

Maj?c wielkie mo?liwo?ci technologiczne i produkcyjne, oraz posiadaj?c d?ugoletnie do?wiadczenie w tej dziedzinie , RADOX Design postanawia wkroczy? na rynek pod w?asn? mark?. Aktualnie posiada kilka fabryk ,zatrudniaj?cych setki specjalistów,zaopatrzonych w najlepsze technologicznie maszyny niemieckie przystosowane do produkcji najbardziej wymy?lnych form.

Do produkcji u?ywa jedynie surowców najwy?szej jako?ci ,pochodz?cych z krajów UE.
 
Radox nie u?ywa i nigdy nie b?dzie u?ywa? jakiejkolwiek miedzianej pow?oki w produkcji swoich grzejników. Miedziana technika pow?oki jest u?ywana przez tanich producentów przez co produkuje szkodliwe produkty uboczne takie jak cyjanek miedziany ,który ma pustosz?cy wp?yw na ?rodowisko.
grzejniki-lazienkowe-dekoracyjne-ozdobne-radox

  Wszystkie produkty Radox s? wyprodukowane przy u?yciu surowców wysokiej jako?ci z krajów UE. Ponadto, spó?ka jest zatwierdzona certyfikatami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 przez BVQI/UKAS.


Posiada w?asne linie chromowania,opracowane we wspó?pracy z austryjackimi in?ynierami.

Radox Design oferuje 10 lat gwarancji na grzejniki chromowane i malowane. Urz?dzenia s? spawane metod? TIG na szczelno?? spawów, ?ruby i nakr?tki, prosto i bez pin-otwory. Nasze zautomatyzowane chome linii zapobiega penetracji kwasu do eliminacji wewn?trznych korozji. Painted szyny s? piaskowane przed malowaniem lepsz? przyczepno??.

Radox Design to jednak oprócz najwy?szej jako?ci wykonania, równie? grzejniki o doskonale przemy?lanych formach , b?d?ce pi?kn? ozdob? wn?trza.

 

RADOX GRZEJNIKI ?AZIENKOWE DEKORACYJNE :

 Radox Idea                Radox Maze       Radox Serpentine

radox-idea-grzejnik-z-polkami-dekoracyjny radox-idea-grzejnik-z-polkami-dekoracyjny radox-serpentine-chrom-1150x500

Radox Allure            Radox Smart-U            Radox Twist

radox-grzejniki-allure radox-smart-u-grzejni-poziomy-polka radox-twist-grzejnik-lazienkowy

Radox Apollo          Radox Armonia Q          Radox Enna

radox-grzejniki-chromowane-apollo grzejniki-chromowane-radox-armonia-q grzejniki_chromowane_od_reki

Radox Ellie                 Radox Ellie 3           Radox Circle

radox-ellie-grzejnik grzejniki-radox-ellie-3radox-circle-waskie-grzejniki-lazienkowe

Radox Quebis        Radox Sunny Round    Radox Upper Duo

radox-grzejnik-quebis radox_grzejnik_sunny_roundradox-grzejniki_upper-duo

Radox Combi                         Radox Smart

radox-grzejniki-poziome-chromowane-od-reki  grzejnik-polka-poziomy-radox-smart

   Radox Sunny       Radox Upper Quadro    Radox Nova Mirror

radox_grzejnik_sunny-flat radox-grzejnik-upper-quadro radox-grzejniki-nova-glass-mirror

    Radox Nova             Radox Sheer          Radox Nova Glass

radox-nova-grzejnik-pionowy radox-grzejniki-sheer radox-nova-glass

Radox Quebis Round      Radox Upper         Radox Serene

radox-grzejniki-quebis-round  radox-grzejnik-chromowany-upper radox-grzejniki-serene

Radox Empire            Radox Imperia          Radox Empire

radox-empire-grzejniki-lazienkowe-retro grzejniki_retro-radox-imperiaradox-empire-retro

Radox Kantar           Radox Kazar           Radox Kolona

radox-grzejniki-kantar radox-grzejnik-kanatarradox-kolona-grzejniki

Radox Kolona Wieszaki   Radox Kolona 1R        Radox Kolona 2R

radox-kolona-z-wieszakami-punktowymi radox-kolona-grzejnik-z-relingiemradox-grzejnik-kolona-relingi

    Radox Scala Round       Radox Scala Flat         Radox Ray            

radox-grzejniki-scala-round-chromowane radox-grzejniki-drabinkowe-scala-flat radox-grzejniki-ray

Radox Broc                 Radox Filon             Radox Maze

 radox-broc-grzejnik-designradox_filon_grzejnik_designradox-maze-bialy

RADOX GRZEJNIKI DEKORACYJNE POKOJOWE PIONOWE:

Radox Nova             Radox Vertica           Radox Tekne

radox-nova-vertical grzejniki-radox-vertiac-unoradox-tekne-grzejniki

  Radox Sheer         Radox Tekne Zebra      Radox Piggy XL

radox_sheer_grzejniki radox-tekne-zebra-grzejnikradox-piggy-xl-grzejniki-dekoracyjne

Radox Nova Glass      Radox Nova Mirror  Radox Mega Mono

radox-nova-glass-image-grzejnik-szklany grzejnik-lustro-radox-nova-mirro radox-mega-grzejnik-rurowy

Radox Piggy X      Radox Vertica Mirror       Radox Slim Q

 radox-piggy-x-grzejniki radox-vertica-mirrorradoxslim-q-inox

Radox Invisible      Radox Big Tube        Radox Slim Mono

 radox-grzejniki-invisible-inox radox-grzejniki-big-tube radox-grzejniki-slim

 

RADOX GRZEJNIKI DEKORACYJNE POKOJOWE POZIOME :

      Radox Piggy                      Radox Tango Horizontal

 radox-piggy-grzejniki radox-grzejniki-tango-poziome

  Radox Nova Horizontal               Radox Slim Horizontal

radox-nova-poziomy-grzejnik-dekoracyjny radox-grzejniki-poziome-slim

 Radox Roof                               Radox King

radox-roof-grzejnik radox-king-grzejniki

       Radox Vertica D BI                  Radox Piggy X Chrom         

Radox-grzejnik-vertica_D_Bi radox-piggy-x-grzejniki

INTERAKTYWNY KATALOG GRZEJNIKÓW RADOX DESIGN 2012 

 WI?KSZO?? GRZEJNIKÓW MARKI RADOX MO?NA OBEJRZE? W NASZYCH SALONACH SPRZEDA?Y : 

radox-grzejniki-producent 

grzejniki-dekoracyjne-radox 

JESTE?MY WY??CZNYM IMPORTEREM FIRMY RADOX DESIGN W POLSCE

  Zapraszamy do wspó?pracy biura projektowe i salony ?azienkowe

Dzi?ki zebranemu do?wiadczeniu zapewniamy fachowe doradztwo , pomoc w odpowiednim doborze grzejników ,niezb?dnego osprz?tu ( zawory, zawieszenia, wk?adki zaworowe, g?owice termostatyczne itp ...).

  • Pomo?emy we w?a?ciwym doborze urz?dze?
  • Dokonamy bezp?atnej wyceny
  • Dowieziemy towar
  • Zamontujemy
Zapraszamy do sk?adania zamówie? :

email:  
 
telefon: 022-397-43-92 lub 693-885-553

fax:022-397-43-93
 

 

KONTAKT

AG FHU

SYSTEMY-GRZEWCZE

ADRESY SALONÓW :

AG TECHNIKA GRZEWCZA

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 26 pawilon 21

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 397 43 92

(+22) 891 12 11

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 693 885 553

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

Mapka dojazdu 

ZAPYTANIA OFERTOWE

sklep@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA ARCHITEKTÓW

l.sosnowski@artykulygrzewcze.pl

OBS?UGA INSTALATORÓW

m.swierczynski@artykulygrzewcze.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

Warszawa 00-716

ul.Bartycka 20/24 pawilon 9A

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 18:00)

(+22) 651 01 16

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 18:00)

(+48) 667 289 690

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Pt (10:00 - 18:00)
 Sobota (10:00 - 15:00)
 Niedziela - nieczynne

Mapka dojazdu 

ZAPYTANIA OFERTOWE

s.sobieraj@agrzejnikidesign.pl

 

AG GRZEJNIKI DESIGN

Katowice 40-315

Al.Ro?dzi?skiego 191

TTW Home showroom 14-1

INFOLINIA / TEL.

(10:00 - 19:00)

(+32) 351 26 18

FAX (+22) 397 43 93

TELEFON KOM.

(10:00 - 19:00)

(+48) 786 185 855

GODZINY OTWARCIA

 Pon-Sob (10:00 - 19:00)
 Niedziela (10:00 - 16:00)

Mapka dojazdu 

ZAPYTANIA OFERTOWE

katowice@agrzejnikidesign.pl

 

NAJWI?KSZA EKSPOZYCJA GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH !!!

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy serdecznie do naszych salonów sprzeda?y, mieszcz?cych si? w Warszawie oraz Katowicach

Oferujemy profesjonalne doradztwo i indywidualny dobór urz?dze? , z których du?? cz??? maj? Pa?stwa okazj? obejrze? na przygotowanej przez nas ekspozycji.

Do Pa?stwa wgl?du udost?pnili?my ponad 500 grzejników od ?azienkowych po dekoracyjne , najlepszych europejskich marek. Dok?adamy równie? wszelkich stara? aby kolekcj? t? sukcesywnie poszerza? o interesuj?ce pa?stwa modele .

Zapraszamy serdecznie

Zespó? firmy AG